Leefstijlcoaching kwetsbare doelgroepen

Vital-up heeft met haar leefstijlcoaches al ruim 1.000 mensen begeleid bij het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl. Onze leefstijlcoaches zijn gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers die veel drempels ervaren en weinig tot geen affiniteit hebben met sport en gezonde leefstijl. Om te komen tot een langdurige gedragsverandering wordt er gewerkt met één-op-één begeleiding, een plan op maat en motiverende gespreksvoering. De begeleiding is gericht op de BRAVO factoren: bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning en stress.

Fysieke fitheid
Mentale fitheid
Gezonde leefstijl
Werkplezier
Betrokkenheid

Online beschikbaar

Deze interventie is ook online beschikbaar.

Tijdsindicatie

Divers

Kostenindicatie

€ 80,- per uur