Online leidinggeven aan vitaliteit

Als leidinggevende vang je doorgaans als eerste signalen op wanneer mensen moeilijker te activeren zijn en hun vitaliteit (dreigen te) verliezen. In de huidige tijd is dat niet zo eenvoudig. In deze workshop krijg je handvatten aangereikt om samen met een medewerker of heel team met persoonlijke vitaliteitsvragen aan de slag te gaan.
Fysieke fitheid
Mentale fitheid
Gezonde leefstijl
Werkplezier
Betrokkenheid

Tijdsindicatie

1,5 tot 4 uur

Kostenindicatie

€450 tot €750