Preventief medisch onderzoek

Een preventief medisch onderzoek geeft je medewerkers inzicht in hun totale gezondheid. De check kan bestaan uit meerdere onderdelen, zoals een vragenlijst, fysieke metingen en een adviesgesprek naar aanleiding van de uitkomsten. Overigens is het preventief medisch onderzoek een vereiste in een goed ARBO beleid en daarmee een veel gekozen interventie.

Fysieke fitheid
Mentale fitheid
Gezonde leefstijl
Werkplezier
Betrokkenheid

Tijdsindicatie

45 minuten

Kostenindicatie

€ 60 tot €120 per werknemer