Neem gerust contact op

Een keer om tafel gaan om te zien wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

 

Laat dan je contactgegevens achter en dan plannen wij een vrijblijvende kennismaking met je in.

linkedin.png
facebook.png

© 2019 Vital-up is onderdeel van Sportbedrijf Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53   |   6828 HZ Arnhem   |   +31 624167136   |   info@vital-up.nl   |   Privacy Statement   |   Veelgestelde Vragen

Privacy Stament

Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V., gevestigd aan Eusebiusbuitensingel 53

6828 HZ Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.vital-up.nl 

Eusebiusbuitensingel 53

6828 HZ Arnhem

+31 26 377 57 57

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Internetbrowser en apparaat type

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gezondheid

  • Dienstverband & werkgever

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V.) tussen zit. Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Google Analytics voor het meten en optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid en verkeer op onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens: 10 jaar > We maken jaarlijkse analyses en kunnen deze hiermee het verloop in kaart brengen en verschillende periode met elkaar vergelijken voor diepere inzichten en trendrapportages.               

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vital-up.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vital-up, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vital-up.nl.