gezondheidscheck

Check-in

Wij geloven dat inzicht en in contact zijn met je medewerkers het juiste startpunt is voor het ontwikkelen en uitvoeren van een succesvol vitaliteitsaanbod. Hiervoor maken we gebruik van de Check-in. Dit is een krachtig onderzoeksinstrument dat fungeert als een vitaliteitsthermometer voor je organisatie.

gezondheidscheck

Check-in

Ontdek hoe gezond en vitaal jouw werknemers zijn met onze Check-in. Onze Check-in biedt diepgaande inzichten in de algehele gezondheid en het welzijn van jouw medewerkers, zodat je gerichte gezondheidsprogramma’s kunt creëren en de productiviteit en tevredenheid van jouw medewerkers kunt verbeteren.

Wij geloven dat inzicht en in contact zijn met je medewerkers het juiste startpunt is voor het ontwikkelen en uitvoeren van een succesvol vitaliteitsaanbod.

Wat levert de Check-in op?

Het geeft inzicht in de mening, wensen en behoeften van de medewerkers en kan ingezet worden voor effectmeting. Het is bedoeld om draagvlak te creëren en op te halen of medewerkers zitten te wachten op een vitaliteitsaanbod vanuit hun werkgever. En zo ja, waar dit uit moet bestaan. De organisatie ontvangt van ons een uitgebreid rapport met resultaten en adviezen. Dit rapport lichten we toe in een adviesgesprek.

Ray Seif
International Officer Outgoing Exchange bij Hogeschool Inholland Rotterdam
Lees verder
‘Het is een handig instrument om draagvlak te creëren en inzicht te krijgen. Een houvast om stapsgewijs aan de slag te gaan met vitaliteit. En daarnaast de onderbouwing die we nodig hebben ter verantwoording aan het MT!’

Hoe werkt het?

We plannen een voorbereidingsafspraak
We maken samen met de contactpersoon van het bedrijf de check-in op maat en we bespreken het communicatieplan.

Introductie van de Check-in binnen de organisatie
Wat betekent de check-in voor de medewerkers en wat vraagt het van ze? Het doel en de werkwijze van de check-in worden gecommuniceerd.

Uitvoeren van het kwantitatieve onderzoek 
Er wordt een vragenlijst uitgezet onder alle medewerkers. Invullen hiervan kost 5 minuten.

Uitvoeren van het kwalitatieve onderzoek
Er vinden verdiepende focusinterviews van 15 minuten plaats met een aantal medewerkers.

Ontwikkelen van het rapport
We analyseren de data uit het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek en maken er een rapport van. Het rapport biedt diepgaande inzichten en praktische adviezen om uw medewerkers te ondersteunen bij het verbeteren van hun gezondheid en vitaliteit.

Adviesgesprek
We nemen met de contactpersoon van het bedrijf het rapport door en adviseren wat er met de uitkomsten van de Check-in gedaan kan worden.

7

Terugkoppeling van de check-in binnen de organisatie
De uitkomsten van de check-in en mogelijke vervolgstappen worden gecommuniceerd aan de medewerkers.

Vanaf € 1990,-

/ 06

Stap 1

Als eerste stap in ons proces plannen we een voorbereidingsafspraak van 1,5 uur met jouw contactpersoon. Tijdens deze afspraak zullen we de stappen bespreken en de Check-in op maat maken voor jouw bedrijf.

Vanaf € 1990,-

Prijs hangt af de grootte van de organisatie

privacy

Privacy

Bij de Check-in worden persoonsgegevens verwerkt en kunnen vertrouwelijke zaken besproken worden. Wij gaan zeer zorgvuldig om met deze informatie en handelen conform de geldende wet- en regelgeving, zodat jouw medewerkers erop kunnen vertrouwen dat hun privacy gewaarborgd blijft.

Zin in koffie?

Samen zorgen we voor gezonde resultaten

Voor langdurige inzet voor je medewerkers.

Stuur ons een e-mail

Bel ons

+31 618 010 734

leefstijlprogramma cool